Kategorie
Przetargi Przetargi 2021 zakończone

Dostawa paliw do pojazdów WORD Szczecin w roku 2022 – siedziba główna

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.3.2021
Nr BZP2021/BZP 00314738/01
Id postępowania (miniPortal)afd2b84f-0925-4935-91e9-9138f9178fc0
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afd2b84f-0925-4935-91e9-9138f9178fc0
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:podpisano umowę
Data ogłoszenia:wtorek, 14 grudnia 2021r.
Termin składania ofert:środa, 22 grudnia 2021r. do godz. 09.00

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
14.12.2021umieszczenie ogłoszenia
22.12.2021umieszczenie informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
22.12.2021umieszczono informację z otwarcia ofert
30.12.2021umieszczono informację o wyborze oferty

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa komputerów poleasingowych – postępowanie do 130.000zł

Dane niniejszego postępowania

Nr nadany przez Zamawiającego:WOO.2611.12.2021.PS
Rodzaj:postępowanie do 130 000 zł
Status:zakończony – udzielono zamówienia
Data ogłoszenia:piątek, 29 listopada 2021r.
Termin składania ofert:sobota, 4 grudnia 2021r., godzina: 15:00,

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
29.11.2021umieszczenie ogłoszenia
30.11.2021dodanie załączników w formacie DOCX

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Szczecin

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.1.2021
Nr BZP2021/BZP 00286277/01
Id postępowania (miniPortal)914b3cfa-3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/914b3cfa-
3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:ogłoszono; wybrano ofertę; zakończony – udzielono zamówienia; unieważniony
Data ogłoszenia:piątek, 26 listopada 2021r.
Termin składania ofert:piątek, 10 grudnia 2021r., godzina: 14:00

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
26.11.2021umieszczenie ogłoszenia
04.12.2021umieszczenie:
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
modyfikacji treści SWZ
10.12.2021umieszczenie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza prznaczyć na sfinansowanie zamówienia
10.12.2021umieszczenie informacji z otwarcia ofert
22.12.2021umieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa paliw do pojazdów WORD Szczecin w roku 2022

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.2.2021
Nr BZP2021/BZP 00281693/01
Id postępowania (miniPortal)fc82e4f0-0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc82e4f0-
0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:zadanie I – unieważniony – (dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin)
zadanie II – udzielono zamówienia
Data ogłoszenia:środa, 24 listopada 2021 r.
Termin składania ofert:środa, 3 grudnia 2021 r., godzina: 10:00,

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
24.11.2021r.umieszczenie ogłoszenia
26.11.2021r.umieszczono plik: 2021-11-26-odpowiedz-na-pytania.pdf
03.12.2021r.umieszczono informacje o kwocie
03.12.2021r.umieszczono informację z otwarcia ofert
08.12.2021umieszczono informację o unieważnieniu zadania I – dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin
10.12.2021umieszczono informację o wyborze ofetry – zadanie II – dostawa paliw dla Oddziału Terenowego w Barlinku

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 229 900,00 zł brutto, w tym:
zadanie I – 205 000,00 zł
zadanie II – 24 200,00 zł