Opłaty za egzamin

Warunkiem ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

Sposoby zapłaty

  • kartą płatniczą (Visa/MasterCard) lub gotóœką bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Nie ma potrzeby wypełniania druku przelewu.
  • na niżej podane konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym BNP PARIBAS 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 (konto tylko dla opłat za egzaminy)
    • W tytule opłaty należy podać nazwisko i imię oraz celem identyfikacji wpłaty dodatkowe dane np. datę urodzenia

KategoriaTeoriaPraktykaCały egzamin
AM30140170
A1, A2, A30180210
B30140170
B1, C1, D1, T30170200
C, D30200230
B+E200
C1+E, C+E, D1+E, D+E245
Pozwolenie30125155
B z kodem 96170
tabela wyszczególnia wysokość opłaty za egzamin na poszczególne kategorie prawa jazdy

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami od dnia 14 maja 2018 z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. – Ustawa o kierujących pojazdami art. 56 ust. 4

Rachunki zagraniczne

Osoby, które dokonują opłat za egzamin z rachunku zagranicznego zobowiązane są do ceny egzaminu doliczyć kwotę 20zł. Jest to opłata związana z realizacją przelewu zagranicznego pobierana przez bank. Wysokość opłat reguluje Tabela Opłat i Prowizji Banku BNP PARIBAS

Wpłacający nie dolicza dodatkowej opłaty w kwocie 20zł, tylko w przypadku, gdy przy dokonywaniu dyspozycji przelewu zagranicznego, wybierze opcję pokrycia kosztu typu „wszystkie koszty pokrywa nadawca”.

Przykłady wypełnienia

Skip to content