Opłaty za egzamin

Warunkiem ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

Sposoby zapłaty

  • kartą płatniczą (Visa/MasterCard) lub gotóœką bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Nie ma potrzeby wypełniania druku przelewu.
  • na niżej podane konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym BNP PARIBAS 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 (konto tylko dla opłat za egzaminy)
    • W tytule opłaty należy podać nazwisko i imię oraz celem identyfikacji wpłaty dodatkowe dane np. datę urodzenia

Opłaty za egzamin

KategoriaTeoriaPraktykaCały egzamin
AM, A1, A2, A50 zł200 zł250 zł
B, B1, C1, D1, T50 zł200 zł250 zł
B(96)200 zł
B+E250 zł
C, D50 zł250 zł300 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E250 zł
Pozwolenie50 zł200 zł250 zł
tabela wyszczególnia wysokość opłaty za egzamin na poszczególne kategorie prawa jazdy

Podstawa prawna: Uchwała nr XLI/477/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1902)

Kwalifikacja zawodowaTest kwalifikacyjny50 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 739)

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami od dnia 14 maja 2018 z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. – Ustawa o kierujących pojazdami art. 56 ust. 4

Rachunki zagraniczne

Osoby, które dokonują opłat za egzamin z rachunku zagranicznego zobowiązane są do ceny egzaminu doliczyć kwotę 20zł. Jest to opłata związana z realizacją przelewu zagranicznego pobierana przez bank. Wysokość opłat reguluje Tabela Opłat i Prowizji Banku BNP PARIBAS

Wpłacający nie dolicza dodatkowej opłaty w kwocie 20zł, tylko w przypadku, gdy przy dokonywaniu dyspozycji przelewu zagranicznego, wybierze opcję pokrycia kosztu typu „wszystkie koszty pokrywa nadawca”.

Przykłady wypełnienia