Kategorie
Bez kategorii

Sposób zapisu na test kwalifikacyjny

Zapraszamy w godzinach pracy do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie mieszczącego się przy ulicy Maksymiliana Golisza 10B

  • Przygotuj numer PESEL, jeśli zapisujesz się na test po raz pierwszy przygotuj również numer PKZ.
  • Sposoby płatności za test kwalifikacyjny:
    • kartą płatniczą lub gotówką na stanowisku – pobierz bilet z automatu kolejkowego umieszczonego przy wejściu i poczekaj na swoją kolej,
    • przelewem na konto WORD Szczecin BNP PARIBAS  56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 – poczekaj na zaksięgowanie płatności, przygotuj potwierdzenie wpłaty – pobierz bilet z automatu kolejkowego umieszczonego przy wejściu i poczekaj na swoją kolej,
  • Zapis na egzamin przez osobę trzecią, jest możliwy tylko po okazaniu przez tą osobę wypełnionego przez Ciebie upoważnienia.
  • Jeśli chcesz po zdanym teście kwalifikacyjnym otrzymać zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, jesteś zobowiązany podczas wyznaczania terminu egzaminu złożyć w WORD Szczecin swój wniosek.