Kategorie
Aktualności

Turnieje

Zgodnie z coroczną tradycją, również w 2024 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie był jednym z organizatorów eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Kategorie
Slider

Oferta pracy – konserwator

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy:

Kategorie
Oferty pracy

Oferta pracy: pracownik obsługi pojazdów – konserwator

Zespół ds. utrzymania i obsługi technicznej Ośrodka

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Miejsce pracy: Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego, 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10B
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę – Zespól ds. utrzymania i obsługi technicznej Ośrodka – Pracownik obsługi pojazdów-konserwator
 3. Wymiar zatrudnienia – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 4. System wynagrodzeń: stała podstawa wynagrodzenia + dodatek stażowy + premia
 5. Praca od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym (6.00 – 20.00)
 6. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi pojazdów – konserwator
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 2. Niezbędne:
  • umiejętność wykonywania napraw technicznych
  • diagnozowanie usterek, awarii oraz skuteczne ich eliminowanie
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność ( praca czasami w soboty lub zmiana godzin pracy)
  • solidność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
  • dobra organizacja pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy w zespole
 1. Dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień elektrycznych SEP (E) do 1kV,
 • posiadanie wyższych kategorii prawa jazdy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
 • Dbanie o pojazdy egzaminacyjne i służbowe
 • Dbanie i przygotowanie placu manewrowego do przeprowadzania egzaminów państwowych
 • Wykonywanie prac porządkowych i konserwatorskich
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych
 • Reagowanie na awarie i usuwanie usterek w krótkim czasie.
 • Utrzymanie porządku na terenie Ośrodka
 • Dbanie o tereny zielone wokół Ośrodka

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV.

CV prosimy o przesłanie pod adres e-mail: dwitkow@word.szczecin.pl

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

__________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
 2. W WORD Szczecin wyznaczony został Inspektorem ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin bądź za pomocą adresu e-mail: iod@word.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na które przepis prawny nie daje podstaw ich przetwarzania będą przetwarzane, gdy kandydat do pracy wyrazi na to dobrowolną zgodę (art.6 ust. 1 lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r.r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
Kategorie
Bez kategorii

Finał krajowy – XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

GRUPA II

Termin: 06-07.06.2024 r.

Miejsce rozgrywania turnieju:obiekty sportowe GCSiR w Bierzwniku

adres: ul. Szkolna 18, 73-240 Bierzwnik

Bierzwnik to miejscowość gminna leżąca w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim. Leży ona około 26 km na południowy wschód od Choszczna, przy drodze wojewódzkiej nr 160, w pobliżu jezior Kuchta, Myśliwskiego oraz Bierzwnik, na Pojezierzu Dobiegniewskim.

Dzień I – 06.06.2024 r.
10.00 – 13.00Zakwaterowanie drużynOśrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie – recepcja hotelowa
10.00 – 13.00Rejestracja drużynOśrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie – recepcja hotelowa
12.00 – 15.30Możliwość zwiedzania zbiorów eksponatów Lamus w BierzwnikuWystawa – 100 m od Przystanku Wędrowca
w Bierzwniku
13.00 – 15.30ObiadPrzystanek Wędrowca
w Bierzwniku
15.45 – 16.00Zbiórka drużyn na placu przed remizą OSP w BierzwnikuOSP w Bierzwniku
(ul. Kopernika)
16.00 – 16.20Uroczysty przemarsz drużynz OSP do Hali Sportowej
16.30Uroczyste otwarcie XLV Finału Krajowego OT BRDHala Sportowa – GCSiR
w Bierzwniku
17.00Odprawa Sędziego Głównego z opiekunami drużynHala Sportowa – GCSiR
w Bierzwniku
17.00Konkurencja teoretyczna – test wiedzy + test skrzyżowaniaSzkoła Podstawowa
w Bierzwniku

przy Hali Sportowej
ok. 18.00Powrót do miejsca zakwaterowania (po zakończeniu konkurencji teoretycznej)Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie
18.30 – 19.30Kolacja w miejscu zakwaterowaniaOśrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie
19.30 – 21.00Basen – Pływalnia „Wodny Raj”Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie
Dzień II – 07.06.2024 r.
7.00 – 8.30Śniadanie, wykwaterowanieOśrodek Sportowo- Wypoczynkowy
w Choszcznie
8.30 – 9.00Przejazd do GCSiR w BierzwnikuGCSiR w Bierzwniku
9.00Drużyny I-VIRowerowy Tor PrzeszkódPierwsza Pomoc PrzedmedycznaMiasteczko Ruchu DrogowegoObiekty sportowe GCSiR w Bierzwniku:
Miasteczko Ruchu Drogowego – Hala Sportowa
Rowerowy Tor Przeszkód – Boisko Orlik
Pierwsza Pomoc – Namiot przy Hali Sportowej
Drużyny VII-XIIMiasteczko Ruchu DrogowegoRowerowy Tor PrzeszkódPierwsza Pomoc Przedmedyczna
Drużyny XIII-XVIIPierwsza Pomoc PrzedmedycznaMiasteczko Ruchu DrogowegoRowerowy Tor Przeszkód
13.00 – 14.30ObiadSzkoła Podstawowa
w Bierzwniku
przy GCSiR
ok. 15.00Uroczyste zakończenie XLV Finału Krajowego OT BRD – ogłoszenie wyników i wręczenie nagródHala Sportowa – GCSiR
w Bierzwniku

LISTA PRZESZKÓD:

 1. Łezka – regulamin wykaz przedmiotów nr 12;
 2. Pochylnia – regulamin wykaz przedmiotów nr 08;
 3. Slalom z ograniczeniem – regulamin wykaz przedmiotów nr 07;
 4. Slalom kółkowy (żmijka) – regulamin wykaz przedmiotów nr 06;
 5. Korytarz z desek – regulamin wykaz przedmiotów nr 05;
 6. Zwężenie na półkolu – regulamin wykaz przedmiotów nr 18;
 7. Zawracanie w kwadracie – regulamin wykaz przedmiotów nr 16;
 8. Zatrzymanie w miejscu – regulamin wykaz przedmiotów nr 14;
 9. Ósemka – regulamin wykaz przedmiotów nr 03;
 10. Rynna – regulamin wykaz przedmiotów nr 11;

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM zostanie przeprowadzona wyłącznie na rowerach zapewnionych przez organizatora Finału Krajowego

KASKI ROWEROWE – zgodnie z regulaminem uczestnik startujący w konkurencji praktycznej – jazda rowerem wykonuje obowiązkowo zadanie we własnym kasku ochronnym.

Regulamin Turnieju w wersji do druku (do pobrania plik PDF ze strony PZM.pl)

Informacje organizacyjne:

BIURO TURNIEJU – WORD Szczecin, Wydział Obsługi Klienta

ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin, tel. 91 50 66 826, 504 239 483, e-mail: szkolenie@word.szczecin.pl

 • Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do Biura Turnieju do dnia 26.05.2024 r. na adres: szkolenie@word.szczecin.pl
 • Przy zgłoszeniu proszę podać rozmiary koszulek uczestników.
 • Uczestnicy Finału Turnieju pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie.

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM,
 • ważną legitymację szkolną,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w Turnieju.

W razie braku któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Turnieju.

Informacje w sprawie noclegów:

 • MIEJSCE NOCLEGU: Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie znajduje się na terenie Stadionu Miejskiego
  w Choszcznie przy ul. Sportowej 1, 73-200 Choszczno.

Choszczno, znane w Niemczech jako Arnswalde, jest miastem położonym w południowej części województwa zachodniopomorskiego – około 80 km od Szczecina. Jest ono miastem powiatowym, zlokalizowanym nad jeziorem Kluki, na Pojezierzu Choszczeńskim. Przez miasto przepływa rzeka Stobnica.

 • ZAKWATEROWANIE dnia 6 czerwca 2024 r. od godz. 10 do godz. 13
 • WYKWATEROWANIE dnia 7 czerwca 2024 r. od godz. 7 do godz. 8.30
 • NOCLEG z 6/7 czerwca – zapewnia organizator dla 3 uczniów, opiekuna oraz kierowcy
 • Inne osoby towarzyszące drużynie mogą skorzystać odpłatnie z zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi.
 • NOCLEG DODATKOWY – podczas składania zgłoszeń prosimy o informację, czy drużyna chciałaby zostać jeszcze na jedną noc w miejscu zakwaterowania z uwagi na odległość do miejsca zamieszkania, celem zabezpieczenia przez organizatora noclegu i posiłku.

Informacje w sprawie posiłków:

Dzień I – 06.06.2024 r.

 • Obiad w Przystanku Wędrowca, ul. Mickiewicza 25, 73-240 Bierzwnik – w godz. 13.00-15.30
 • Kolacja w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 – w godz. 18.30-19.30

Dzień II – 07.06.2024 r.

 • Śniadanie w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 – w godz. 7.00-8.30
 • Obiad w Szkole Podstawowej w Bierzwniku przy GCRiS ul. Szkolna 18, 73-240 Bierzwnik – w godz. 13.00-14.30

Finał Krajowy XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bierzwniku

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa w Zieleniewie

Kategorie
Aktualności

OT BRD – eliminacje wojewódzkie 2024

Kategorie
Bez kategorii

Oferta pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy – sprzątanie 1/2 etatu.

Link: https://word.szczecin.pl/oferta-pracy-osoba-do-sprzatania/

Kategorie
Bez kategorii

Turnieje

Kategorie
Aktualności Barlinek

Wznowienie egzaminów praktycznych na kategorie motocyklowe

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024r. wznowione zostają egzaminy praktyczne na kategorie AM, A1, A2, A.

Kategorie
Aktualności Barlinek

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…) od dnia 1 stycznia 2024 r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, jednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby egzaminowane o przyjście do WORD 15 minut przed wyznaczonym czasem.

Kategorie
Bez kategorii

Sprzedaż – Fiat Punto

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży pojazd osobowy, który był wykorzystywany jako pojazd egzaminacyjny: