Kategorie
Aktualności Komunikaty

12 kwietnia 2024

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów dnia 12 kwietnia 2024 r. (piątek) WORD w Szczecinie oraz Oddział Terenowy w Barlinku będą nieczynne.

Kategorie
Aktualności Komunikaty

Turnieje

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych

Kategorie
Aktualności Barlinek

Wznowienie egzaminów praktycznych na kategorie motocyklowe

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024r. wznowione zostają egzaminy praktyczne na kategorie AM, A1, A2, A.

Kategorie
Aktualności Barlinek

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…) od dnia 1 stycznia 2024 r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, jednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby egzaminowane o przyjście do WORD 15 minut przed wyznaczonym czasem.

Kategorie
Aktualności Slider

Sprzedaż – Toyoty Yaris, Fiat Punto

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie oferuje do sprzedaży samochody osobowe, które były wykorzystywane jako pojazdy egzaminacyjne:

Kategorie
Przetargi Przetargi 2023 zakończone

Dostawa systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz testów kwalifikacyjnych w ramach kwalifikacji zawodowej kierowców.

Tryb postępowania: zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp, wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, że przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę: Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Powyższe wynika z faktu, iż § 3 ust. 1 pkt. 4 w zw. §2 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 1206 z późn. zm.) zobowiązuje Zamawiającego do dysponowania jednolitym systemem teleinformatycznym zintegrowanym z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, a obiektywnie uzasadnioną możliwość spełnienia niniejszego wymogu może zapewnić jedynie Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu.

Załączniki
Udzielono zamówienia

29 stycznia 2024r. udzielono zamówienia firmie: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kategorie
Przetargi Przetargi 2023 zakończone

Przetarg na dostawę paliw w roku 2024

Na stronie e-Zamówienia.gov.pl zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych w roku kalendarzowym 2023

Kategorie
Bez kategorii

Usługi sprzątania – wybrano ofertę

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi sprzątania

  • Usługa świadczona 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 15.00 – 19.30
  • Termin realizacji: rok 2024.
  • Termin składania ofert: 23 listopada 2023 do godziny 11:00

Szczegóły zaproszenia w załączonych plikach


Wybrano ofertę firmy TOMEX Usługi Porządkowe Marcin Rudnicki z siedzibą w Szczecinie

Kategorie
Bez kategorii

Zapis telefoniczny

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem telefoniczną formą zapisu na egzamin, mogą występować czasowe utrudnienia w dodzwonieniu się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w celu wyznaczenia terminu egzaminu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Kategorie
Bez kategorii

Cennik egzaminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/477/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1902) od dnia 07.04.2023 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy.