Korytarz życia i jazda na suwak - nowe przepisy

Już niedługo wejdą w życie nowe przepisy zobowiązujące do „jazdy na suwak” oraz „tworzenia korytarza życia”.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Godziny otwarcia 6 grudnia 2019

Informujemy, że 6 grudnia 2019r, WORD Szczecin będzie otwarty dla klientów w godzinach: 07:30 - 15:30. Informacja dotyczy także oddziału terenowego w Barlinku.

Sobota, 14 grudnia 2019. Informacja o 24,27,31 grudnia 2019

  • Informujemy, że WORD Szczecin w dniu 27 grudnia (piątek) będzie nieczynny. W zamian za ten dzień, w dniu 14 grudnia (sobota) 2019 WORD będzie czynny w godzinach 7:30 - 14:00 
    • Tego dnia:
      możliwe będzie zapisywanie się na egzaminy
      przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne oraz praktyczne
  • Informujemy, że dnia 24 grudnia (wtorek) oraz dnia 31 grudnia (wtorek), WORD będzie czynny do godziny 14:00

 

Informacja dotyczy także oddziału terenowego w Barlinku.

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorie AM, A1, A2, A

Motor - clipart

Informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne WORD w Szczecinie zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A w terminie od dnia 1 grudnia 2019r. do 31 marca 2020r.

O wznowieniu przeprowadzania w/w egzaminów praktycznych zainteresowani zostaną powiadomieni komunikatem Dyrektora.