Godzina rozpoczęcia egzaminu

Zdjęcia zegaru

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulegają zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych - § 13 ust. 3 - Dz. U. z 2019 r. poz. 1206.
Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy.

Sobota, 14 grudnia 2019. Informacja o 24,27,31 grudnia 2019

  • Informujemy, że WORD Szczecin w dniu 27 grudnia (piątek) będzie nieczynny. W zamian za ten dzień, w dniu 14 grudnia (sobota) 2019 WORD będzie czynny w godzinach 7:30 - 14:00 
    • Tego dnia:
      możliwe będzie zapisywanie się na egzaminy
      przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne oraz praktyczne
  • Informujemy, że dnia 24 grudnia (wtorek) oraz dnia 31 grudnia (wtorek), WORD będzie czynny do godziny 14:00

 

Informacja dotyczy także oddziału terenowego w Barlinku.

Korytarz życia i jazda na suwak - nowe przepisy

Już niedługo wejdą w życie nowe przepisy zobowiązujące do „jazdy na suwak” oraz „tworzenia korytarza życia”.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorie AM, A1, A2, A

Motor - clipart

Informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne WORD w Szczecinie zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A w terminie od dnia 1 grudnia 2019r. do 31 marca 2020r.

O wznowieniu przeprowadzania w/w egzaminów praktycznych zainteresowani zostaną powiadomieni komunikatem Dyrektora.

Egzaminy na kategorię AM w Barlinku

Informujemy, że z dniem 6 sierpnia 2019r. WORD Szczecin uruchamia przeprowadzanie egzaminów praktycznych kategorię AM w Oddziale Terenowym w Barlinku.