Ważne ogłoszenia
Nasza oferta, ciekawe informacje
Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych
Wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych

O działalności Ośrodka

  • Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
  • Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szkoleń wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
  • Ośrodek może realizować inne zadania zlecone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego lub inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa.