Skargi, wnioski

Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 poz. 600 ze zmianami),
  • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
  • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
  • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.

Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

  • osobiście
    • od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 - 14.30 w pokoju 118
  • telefonicznie 91 50 66 841
  • e-mail: egzaminy@word.szczecin.pl

 

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Funkcjonowanie Ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00