Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://word.szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023.08.03

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Szczecinie),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.04.21, data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.08.02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością odpowiada powołany koordynator dostępności: Wojciech Kaniuk. Możesz się z nim skontaktować mailowo: wkaniuk@word.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-50-66-832. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywej informacji niedostępnej

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wyżej wymienionej procedury, jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B oraz Oddziału terenowego w Barlinku ul. Jeziorna 8 spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna siedziby głównej w Szczecinie

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od oznaczone jako A i B. Oba wejścia znajdują się na poziomie 0.
 2. Stanowisko informacji znajduje się po lewej stronie w holu A.
 3. W budynku została zainstalowana winda, znajduje się w holu A. Obsługę windy zapewnia pracownik WORD.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wejścia A.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca na których może zaparkować osoba niepełnosprawna. Z uwagi na zainstalowane szlabany blokujące wjazd, dostęp do miejsca parkingowego jest możliwy po uprzednim kontakcie z Wojciech Kaniuk, tel. 91-50-66-832

Dostępność architektoniczna oddziału terenowego w Barlinku

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
  1. Wejście główne znajdujące się powyżej poziomu chodnika nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  2. Od parkingu (strona szczytowa budynku) zlokalizowana jest winda zewnętrzna, która stanowi drugie wejście do budynku – z poziomu chodnika. Wejście to zapewnia swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim na wszystkie kondygnacje budynku.
 2. Na parkingu zlokalizowanym od strony szczytowej budynku zostały wydzielone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z WORD w Szczecinie osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą komunikować się w formie pisemnej, elektronicznej oraz przy pomocy osoby trzeciej.

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa Serwisu jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewniania dostępności