Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Szczecin

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.1.2021
Nr BZP2021/BZP 00286277/01
Id postępowania (miniPortal)914b3cfa-3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/914b3cfa-
3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:ogłoszono; wybrano ofertę; zakończony – udzielono zamówienia; unieważniony
Data ogłoszenia:piątek, 26 listopada 2021r.
Termin składania ofert:piątek, 10 grudnia 2021r., godzina: 14:00

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
26.11.2021umieszczenie ogłoszenia
04.12.2021umieszczenie:
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
modyfikacji treści SWZ
10.12.2021umieszczenie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza prznaczyć na sfinansowanie zamówienia
10.12.2021umieszczenie informacji z otwarcia ofert
22.12.2021umieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty