Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa paliw do pojazdów WORD Szczecin w roku 2022

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.2.2021
Nr BZP2021/BZP 00281693/01
Id postępowania (miniPortal)fc82e4f0-0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc82e4f0-
0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:zadanie I – unieważniony – (dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin)
zadanie II – udzielono zamówienia
Data ogłoszenia:środa, 24 listopada 2021 r.
Termin składania ofert:środa, 3 grudnia 2021 r., godzina: 10:00,

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
24.11.2021r.umieszczenie ogłoszenia
26.11.2021r.umieszczono plik: 2021-11-26-odpowiedz-na-pytania.pdf
03.12.2021r.umieszczono informacje o kwocie
03.12.2021r.umieszczono informację z otwarcia ofert
08.12.2021umieszczono informację o unieważnieniu zadania I – dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin
10.12.2021umieszczono informację o wyborze ofetry – zadanie II – dostawa paliw dla Oddziału Terenowego w Barlinku

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 229 900,00 zł brutto, w tym:
zadanie I – 205 000,00 zł
zadanie II – 24 200,00 zł