Kategorie
Przetargi Przetargi 2023 zakończone

Dostawa systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz testów kwalifikacyjnych w ramach kwalifikacji zawodowej kierowców.

Tryb postępowania: zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp, wobec istnienia obiektywnej podstawy do stwierdzenia, że przedmiot zamówienia może podlegać wykonaniu wyłącznie przez Wykonawcę: Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Powyższe wynika z faktu, iż § 3 ust. 1 pkt. 4 w zw. §2 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 1206 z późn. zm.) zobowiązuje Zamawiającego do dysponowania jednolitym systemem teleinformatycznym zintegrowanym z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, a obiektywnie uzasadnioną możliwość spełnienia niniejszego wymogu może zapewnić jedynie Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu.

Załączniki
Udzielono zamówienia

29 stycznia 2024r. udzielono zamówienia firmie: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kategorie
Przetargi Przetargi 2023 zakończone

Przetarg na dostawę paliw w roku 2024

Na stronie e-Zamówienia.gov.pl zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych w roku kalendarzowym 2023

Kategorie
Przetargi Przetargi 2022 zakończone

Przetarg na dostawę paliw w roku 2023

Na stronie e-Zamówienia.gov.pl zostalo umieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych w roku kalendarzowym 2023

Kategorie
Przetargi Przetargi 2022 zakończone

Dostawa pojazdów egzaminacyjnych w zakresie kategorii B prawa jazdy dla WORD Szczecin – udzielono zamówienia

Link do ogłoszenia: na platformie e-Zamówienia.gov.pl

Kategorie
Przetargi Przetargi 2021 zakończone

Dostawa paliw do pojazdów WORD Szczecin w roku 2022 – siedziba główna

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.3.2021
Nr BZP2021/BZP 00314738/01
Id postępowania (miniPortal)afd2b84f-0925-4935-91e9-9138f9178fc0
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afd2b84f-0925-4935-91e9-9138f9178fc0
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:podpisano umowę
Data ogłoszenia:wtorek, 14 grudnia 2021r.
Termin składania ofert:środa, 22 grudnia 2021r. do godz. 09.00

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
14.12.2021umieszczenie ogłoszenia
22.12.2021umieszczenie informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
22.12.2021umieszczono informację z otwarcia ofert
30.12.2021umieszczono informację o wyborze oferty

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa komputerów poleasingowych – postępowanie do 130.000zł

Dane niniejszego postępowania

Nr nadany przez Zamawiającego:WOO.2611.12.2021.PS
Rodzaj:postępowanie do 130 000 zł
Status:zakończony – udzielono zamówienia
Data ogłoszenia:piątek, 29 listopada 2021r.
Termin składania ofert:sobota, 4 grudnia 2021r., godzina: 15:00,

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
29.11.2021umieszczenie ogłoszenia
30.11.2021dodanie załączników w formacie DOCX

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Szczecin

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.1.2021
Nr BZP2021/BZP 00286277/01
Id postępowania (miniPortal)914b3cfa-3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/914b3cfa-
3570-49e1-878b-03ea1fb48c09
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:ogłoszono; wybrano ofertę; zakończony – udzielono zamówienia; unieważniony
Data ogłoszenia:piątek, 26 listopada 2021r.
Termin składania ofert:piątek, 10 grudnia 2021r., godzina: 14:00

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
26.11.2021umieszczenie ogłoszenia
04.12.2021umieszczenie:
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
modyfikacji treści SWZ
10.12.2021umieszczenie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza prznaczyć na sfinansowanie zamówienia
10.12.2021umieszczenie informacji z otwarcia ofert
22.12.2021umieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
Przetargi 2021 zakończone

Dostawa paliw do pojazdów WORD Szczecin w roku 2022

Dane niniejszego postępowania

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:WOO.2610.2.2021
Nr BZP2021/BZP 00281693/01
Id postępowania (miniPortal)fc82e4f0-0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Adres internetowy postępowania (miniportal)https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc82e4f0-
0dcc-484d-8eb4-f291a5dff905
Rodzaj:tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1
Status:zadanie I – unieważniony – (dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin)
zadanie II – udzielono zamówienia
Data ogłoszenia:środa, 24 listopada 2021 r.
Termin składania ofert:środa, 3 grudnia 2021 r., godzina: 10:00,

Aktualizacje ogłoszenia

DataOpis zmiany / aktualizacji
24.11.2021r.umieszczenie ogłoszenia
26.11.2021r.umieszczono plik: 2021-11-26-odpowiedz-na-pytania.pdf
03.12.2021r.umieszczono informacje o kwocie
03.12.2021r.umieszczono informację z otwarcia ofert
08.12.2021umieszczono informację o unieważnieniu zadania I – dostawa paliw dla siedziby głównej – Szczecin
10.12.2021umieszczono informację o wyborze ofetry – zadanie II – dostawa paliw dla Oddziału Terenowego w Barlinku

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 229 900,00 zł brutto, w tym:
zadanie I – 205 000,00 zł
zadanie II – 24 200,00 zł