Kategorie
Bez kategorii

Oferta pracy – osoba do sprzątania

Stanowisko:

Pracownik obsługi (osoba sprzątająca)

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu – 1/2 etatu
Praca w godzinach popołudniowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • utrzymanie porządku i czystości w pokojach biurowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Ośrodka
 • utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego w łazienkach
 • opróżnianie pojemników na odpady
 • sprzątanie pomieszczeń socjalnych
 • uzupełnianie środków higienicznych
 • okresowe mycie okien
 • podlewanie kwiatów w pomieszczeniach ogólnodostępnych

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania ofert:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
  ul. Golisza 10 B
  71-682 Szczecin
  wejście: A, pok. 117
  lub za pośrednictwem e-mail: word@word.szczecin.pl
  tel. 507 058 719

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w WORD jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie WORD Szczecin pod adresem https://word.szczecin.pl/klauzula-rodo