Kategorie
Aktualności

Turnieje BRD – sprawozdanie

Dnia 16 maja 2023 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, drużyny ze Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z całego województwa, rywalizowały o miano najlepszej podczas XIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, grupa młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym oraz zawodnicy na wózkach inwalidzkich. 
W pierwszym etapie uczniowie zdobywali punkty rozwiązując test pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, natomiast w kolejnych etapach zawodnicy prezentowali swoje umiejętności praktyczne na terenie miasteczka drogowego oraz na rowerowym torze przeszkód. Uczestnicy musieli również wykazać się umiejętnościami udzielana pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych otrzymała drużyna MOS-u ze Smolnicy, drugie miejsce drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, ostatnie miejsce na podium przypadło reprezentacji SOSW nr 1 w Policach.
Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Grzegorz Grochowski (SOSW nr 1 w Policach), drugie Dominik Misztela (MOS w Smolnicy), trzecie miejsce zajął Gracjan Maczulis (MOS w Smolnicy).
W grupie młodzieżowej rywalizowało łącznie 5 drużyny i wszystkie zajęły ex aequo pierwsze miejsce.
Wśród uczniów na wózkach rywalizowało 7 uczestników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Najlepszy okazał się Szymon Warych, drugie miejsce zajęła Róża Zacharkiewicz, a trzecie Bartłomiej Szala.

W dniach 17 i 19 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie, odbyły się eliminacje wojewódzkie XLIV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych.
O tytuł mistrzów województwa w dwóch kategoriach wiekowych walczyły 34 drużyny reprezentujące szkoły z terenu całego województwa zachodniopomorskiego, pierwszego dnia w I grupie (10-12 lat) 16 drużyn czteroosobowych,  drugiego dnia w II grupie (powyżej 12 lat) 18 drużyn trzyosobowych. Zakwalifikowane drużyny do turnieju wojewódzkiego brały wcześniej udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym/miejskim.
Zawodnicy walczyli w czterech konkurencjach. Wiedzę teoretyczną  zweryfikowały testy z przepisów ruchu drogowego, a praktykę – konkurencje umiejętnościowe, tj. jazda po miasteczku ruchu drogowego i na torze sprawnościowym. Ważną konkurencją było także zadanie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwycięzcami tegorocznego Turnieju BRD w grupie I, jaki i w grupie II okazały się drużyny reprezentujące Publiczną Szkołę Podstawową w Żukowie z powiatu pyrzyckiego. Indywidualnym zwycięzcą w grupie I został Wojciech Wajda ze Szkoły Podstawowej w Zieleniewie, natomiast w grupie II zwyciężył Jakub Kosowski ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Szczecinie.

W zmaganiach turniejowych łącznie wzięło udział 114 uczestników.
W konkurencjach uczestniczyły dzieci i młodzież w różnym wieku, a także o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Jednak bez względu na powyższe wszystkie turnieje miały do spełnienia ten sam cel – edukację komunikacyjną najmłodszych uczestników ruchu drogowego, poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy o przepisach ruchu drogowego, doskonaleniu umiejętności w korzystaniu z pojazdów oraz przygotowanie do bezpiecznego, odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak również zwiększenie świadomości
o istniejących zagrożeniach wśród uczestników ruchu drogowego.
Bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu okazało się celem, który połączył starania wielu instytucji i organizacji.

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały województwo zachodniopomorskie podczas finałów ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 1-3 czerwca w Starogardzie Gdańskim (gr. młodsza) oraz w dniach 5 – 7 czerwca 2023 r. w m. Czarna pow. Dębica  (gr. starsza) oraz 15-17 czerwca 2023 r. w Policach (SOSW).

Laureatom oraz wszystkim zawodnikom – serdecznie gratulujemy.