Kategorie
Bez kategorii

Cennik egzaminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr LII/611/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 2464) od dnia 07.04.2023 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy.