Kategorie
Bez kategorii

Cennik egzaminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/477/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 1902) od dnia 07.04.2023 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy.