Kategoria AM

Informacje związane egzaminem państwowym na prawo jazdy kategorii AM

Informacje ogólne - kategoria AM

Informacje ogólne o tym, jak uzyskać uprawnienia kategorii AM i jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy tej kategorii.

Etap szkolenia

Informacje dotyczące tego jak rozpocząć szkolenie na prawo jazdy.

Zasady części teoretycznej egzaminu

Zasady części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli czujesz się na siłach, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego bez ukończenia szkolenia w OSK.

Trasa egzaminacyjna - kategoria AM

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, WORD nie wyznacza trasy egzaminacyjnej:

„Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin” - § 25 Rozporządzenia