Zapis na egzamin - osobiście

Osoby, które wolą kontakt osobisty, zapraszamy w godzinach pracy do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie mieszczącego się przy ulicy Maksymiliana Golisza 10B.

 

Dokumenty, które musisz posiadać aby ustalić termin egzaminu:

  • numer PKK (przy ustalaniu pierwszego terminu egzaminu)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (chyba że płatności dokonasz kartą przy stanowisku podczas umawiania terminu egzaminu)
     
  • jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. AM, A1, A2, A, B, B(78), B(96) lub B+E na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, bezzwłocznie złożyć swój wniosek i oświadczenie osk

 

Opłata, Kolejka

  • Jeśli opłatę za egzamin zamierzasz uiścić w formie gotówki, wypełnij druk przelewu i opłać go w punkcie kasowym zanim pobierzesz bilet z automaty kolejkowego.
  • Jeśli opłaty za egzamin możesz dokonać kartą płatniczą pobierz bilet z automatu kolejkowego umieszczonego przy wejściu i poczekaj na swoją kolej.

 

Zapis za pośrednicwem innej osoby

Zapis na egzamin przez osobę trzecią, jest możliwy tylko po okazaniu przez tą osobę wypełnionego przez Ciebie upoważnienia