Zapis na egzamin - internet

Zapisz się na egzamin państwowy, nie wychodząc z domu. 

  1. Aby zarezerwować termin egzaminu zarejestruj się na stronie info-car.pl
  2. Przygotuj numer PESEL i PKK, będą potrzebne w trakcie ustalania terminu
    • Podczas dokonywania rezerwacji zostanie wyświetlone ci przypomnienie: „Uwaga! Upewnij się, że Ośrodek Szkolenia zwrócił Twoj PKK oraz czy Twój PKK nie jest aktualnie w innym Ośrodku egzaminacyjnym!”
  3. Po wybraniu najlepszego dla ciebie terminu opłać egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  4. Oczekuj na potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu
  5. Jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. AM, A1, A2, A, B, B(78), B(96) lub B+E na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, bezzwłocznie złożyć w WORD swój wniosek i oświadczenie osk.