Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego