Sposoby zapisu na egzamin w Word Odziale Terenowym w Barlinku

1. ZAPIS OSOBISTY

Osoby zapraszamy w godzinach pracy do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Oddziału Terenowego w Barlinku, mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8

Dokumenty, które musisz posiadać aby ustalić termin egzaminu:

 • numer PKK (przy ustalaniu pierwszego terminu egzaminu)

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (chyba że płatności dokonasz kartą, bądź gotówką przy stanowisku podczas umawiania terminu egzaminu)

 • jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. B, na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, bezzwłocznie złożyć swój wniosek i oświadczenie osk.

Zapis za pośrednictwem innej osoby

Zapis na egzamin przez osobę trzecią, jest możliwy tylko po okazaniu przez tą osobę wypełnionego przez Ciebie upoważnienia.

 

2. ZAPIS PRZEZ INTERNET

Zapisz się na egzamin państwowy, nie wychodząc z domu. 

 1. Aby zarezerwować termin egzaminu zarejestruj się na stronie info-car.pl

 2. Przygotuj numer PESEL i PKK, będą potrzebne w trakcie ustalania terminu

  • Podczas dokonywania rezerwacji zostanie wyświetlone ci przypomnienie: „Uwaga! Upewnij się, że Ośrodek Szkolenia zwrócił Twoj PKK oraz czy Twój PKK nie jest aktualnie w innym Ośrodku egzaminacyjnym!”

 3. Po wybraniu najlepszego dla ciebie terminu opłać egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 4. Oczekuj na potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu.

 5. Jeśli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego kat. B, na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany za każdym razem, bezzwłocznie złożyć w WORD Odział Terenowy Barlinek swój wniosek i oświadczenie osk.


 

W ODDZIALE TERENOWYM W BARLINKU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISU NA EGZAMIN PRZEZ TELEFON.


 

REZYGNACJA Z EGZAMINU

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Oddziale Terenowym w Barlinku obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

 • Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.

  • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć osobiście w oddziale lub wysyłając e-mail na barlinek@word.szczecin.pl. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

  • W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu

 • Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka

 • Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.

 • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.

Jeśli dokonałeś rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu możliwe jest w siedzibie WORD Oddziale Terenowym w Barlinku.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach