Spotkanie z kierownikami szkół nauki jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zaprasza kierowników szkół nauki jazdy na spotkanie z Egzaminatorem Nadzorującym i Kierownikiem Oddziału Terenowego w Barlinku, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godzinie 13.00 w miejscowości Barlinek ul. Jeziorna 8 pokój nr 6.

Temat spotkania: statystyka i bieżąca działalność Oddziału.

Ewentualne pytania prosimy przesłać na adres e-mailowy: rgrzesiak@word.szczecin.pl w terminie do 20 lipca 2018 r.