Skargi

Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz.1268 ze zmianami),
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zmianami)
 • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
 • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.
Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 – 14.30
  • osobiście w pokoju 118
  • telefonicznie 91 50 66 841
 • poprzez e-mail: egzaminy@word.szczecin.pl

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

 • osobiście w godzinach urzędowania WORD
 • za pośrednictwem poczty na adres WORD
 • przez e-mail: sekretariat@word.szczecin.pl
 • faksem na numer: +48 91 45 58 055

Funkcjonowanie ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00

Skip to content