Dostawa detalicznych ilości paliw płynnych w roku kalendarzowym 2019

Rodzaj: 
Przetarg
Status: 
Zakończony - udzielono zamówienia
Data ogłoszenia: 
2018-11-23
Termin składania ofert: 
środa, 5 Grudzień, 2018 - 11:30

Udzielono zamówienia

w dniu 21.12.2018r. Wykonawcy cześć I - ABM Bożena Maryniak z siedzibą w Szczecinie, część II - PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

 


 Szczecin, dnia 5 grudnia 2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 05.12.2018r.

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I – 263 700,00 zł, część II – 30 600,00 zł

  2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, adres stacji benzynowej:


 

CZĘŚĆ I - Szczecin

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Średnia cena brutto 1 litra oraz oferowany stały rabat

Termin realizacji

Adres oferowanej stacji benzynowej

Warunki platności

2.

ABM Bożena Maryniak

ul. Duńska 82/12

71-795 Szczecin

255 030,00 zł

Pb95 – 4,96 zł rabat 0,03 zł

ON – 5,16 zł rabat 0,03 zł

02.01.2019 – 31.12.2019

ul. Golisza 10E

Szczecin

zgodne z siwz

3.

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Plock

259 500,00 zł

Pb95 – 5,07 zl rabat 0,07 zł

ON – 5,32 zl rabat 0,07 zł

02.01.2019 31.12.2019

ul. Bogumińska 44

Szczecin

zgodne z siwz


 

CZĘŚĆ II - Barlinek

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Średnia cena brutto 1 litra oraz oferowany stały rabat

Termin realizacji

Adres oferowanej stacji benzynowej

Warunki płatności

1.

Przedsiebiorstwo Handlowe AD*REM Wojciech Teszner

Ul. Jagiellońska 39b

70-382 Szczecin

29 940,00 zł

Pb95 – 5,07 zł rabat 0,08 zł

 

02.01.2019 31.12.2019

ul. Gorzowska 33

Barlinek

zgodne z siwz

3.

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

30 540,00 zł

Pb95 – 5,09 zł

 

02.01.2019 31.12.2019

ul. Gorzowska 10

Barlinek

zgodne z siwz


 

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

Aktualizacje ogłoszenia: 

Data

Opis

Modyfikowane pliki

2018-11-23

umieszczenie ogłoszenia

umieszczenie wszystkich plików

2018-11-28

umieszczono plik pytania do SIWZ nr 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

2018-12-06

umieszczenie pliku oświadczenia grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa - oświadczenie

2018-12-14

umieszczenie ogłoszenia z informacją o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty