Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kiosku biletowego

Rodzaj: 
Przetarg
Status: 
Zakończony - udzielono zamówienia
Data ogłoszenia: 
2017-05-18
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 5 Czerwiec, 2017 - 11:30

Szczecin, dnia 5 czerwca 2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 05.06.2017r. o godz. 12.00

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Zadanie A: 125 000,00 zł, zadanie B: 35 000,00 zł, zadanie C: 11 000,00 zł

  2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji:

  • Zadanie A

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

Termin usunięcia wad

Termin wykonania

1.

Eltoro Bobrowski Blatkiewicz Sp. J
ul. Racławicka 23
73-110 Stargard

154 352,70 zł

36 miesięcy

10 dni

20 dni

4.

RADUNIX Gromniak Sp. J
ul. Unisławy 13 cd
71-402 Szczecin

111 911,55 zł

48 miesięcy

5 dni

10 dni

  • Zadanie B

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

Termin usunięcia wad

Termin wykonania

3.

POLBIT Bartosz Polender

ul. Słoneczny Sad 4h

72-002 Dołuje

24 600,00 zł

48 miesięcy

5 dni

10 dni

  • Zadanie C

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

Termin usunięcia wad

Termin wykonania

2.

iMedia Joanna Sawicka
ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok

6 027,00 zł

36 miesięcy

5 dni

30 dni

5.

NORDWECO Sp. z o.o.
Ul. Wieniawskiego 21
71-130 Szczecin

9 929,90 zł

Minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24m-ce

10 dni

Maksymalny termin wykonania tj. 30 dni

 

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 

 

 

Aktualizacje ogłoszenia: 

Data

Opis

2017-05-18

zamieszczenie ogłoszenia

2017-05-29

Zamieszczono plik z pytaniami do SIWZ - 1

2017-05-29

Zamieszczono plik ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

2017-05-29

Zamieszczono plik zawierający modyfikacje SIWZ

2017-05-29

Zamieszczono zmodyfikowany wzór umowy - załącznik nr 3

2017-06-01

Zamieszczono plik z pytaniami do SIWZ - 2

2017-06-05

Zamieszczono informację z otwarcia ofert

2017-06-05

Zamieszczono oświadczenie grupy kapitałowej

2017-06-19

Zamieszczono informację o wyborze oferty

2017-06-30

Udzielono zamówień firmą w zadaniu B "POLBIT Bartosz Polender" i w zadaniu C "NORDWECO Sp. z o.o."

2017-07-14

Unieważnienie postępowania w cześci A