Kategorie
Aktualności Barlinek

Procedura bezpieczeństwa – Barlinek

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Oddziału Terenowego w Barlinku dla interesantów oraz organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego

§1
Procedury ogólne

 1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i potrzebę minimalizowania ryzyka Oddział Terenowy
  w Barlinku (OT Barlinek) wprowadza do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu siedziby Oddziału.
 2. Kontakt z OT Barlinek odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibie Oddziału.
 3. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. Na teren Oddziału mają wstęp tylko osoby chcące zapisać się na egzamin oraz bieżąco zapisane na egzamin, bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor).
  2. Kontakt osobisty w sprawach dotyczących pozostałej działalności OT Barlinek jest możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym.
  3. Osoba zgłaszająca się do Oddziału powinna być zdrowa oraz może mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos. Powyższa rekomendacja dotyczy również osób towarzyszących upoważnionych szczegółowymi przepisami (tłumacza języka migowego, tłumacza przysięgłego, instruktora).
  4. Egzaminator oraz pracownik ds. Obsługi Klienta OT Barlinek są uprawnieni do żądania zdjęcia maseczki przez osobę zgłaszającą się do Oddziału w celu potwierdzenia jej tożsamości.
  5. W siedzibie Oddziału w widocznych miejscach znajdują się tzw. Punkty dezynfekcji wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz wywieszoną informacją, jak skutecznie dezynfekować ręce.
  6. Interesanci po wejściu do siedziby Oddziału są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zalecanych minimalnych odległości, a także stosowania się do poleceń i umieszczonego oznakowania.

§2
Procedury szczegółowe

1. Procedura egzaminu teoretycznego na prawo jazdy:
 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu, osoba zapisana na egzamin teoretyczny zgłasza się do siedziby Oddziału 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu.
 2. Osoba zapisana na egzamin w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub chora ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty płatności.
 3. Po wejściu do budynku osoba zapisana na egzamin teoretyczny zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zachowania zalecanych minimalnych odległości od innych osób.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, duszności, Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu
  w późniejszym terminie.
 5. W sali egzaminacyjnej kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku zasłaniania ust i nosa maseczką, odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 6. Kandydatom oraz osobom towarzyszącym upoważnionym szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor) rekomenduję się noszenie maseczek ochronnych przez cały czas trwania egzaminu.
 7. Po zakończonym egzaminie teoretycznym osoby opuszczają salę egzaminacyjną kierują się do wyjścia zgodnie z oznakowaniem i z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości. O kolejności wyjścia osób z sali decyduje egzaminator.
2. Procedura egzaminu praktycznego na prawo jazdy:
 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu, osoba zapisana na egzamin praktyczny zgłasza się do siedziby Oddziału 5 minut wcześniej przed wskazaną godziną egzaminu.
 2. Osoba zapisana na egzamin w przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby lub chora ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty płatności.
 3. Po wejściu do budynku osoba zapisana na egzamin praktyczny zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zachowania zalecanych minimalnych odległości od innych osób.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłoszona wykazuje objawy chorobowe, tj. gorączkę, kaszel, duszności, Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia tej osoby na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu
  w późniejszym terminie.
 5. Przed wejściem na plac manewrowy kandydat okazuje egzaminatorowi ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku zasłaniania ust i nosa maseczką, odchyla maseczkę tak, aby była widoczna cała twarz.
 1. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego egzaminy praktyczne kat. B prowadzone są na pojazdach Ośrodka, pojazdach OSK oraz pojazdach własnych uprawnionych obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe nie będącym w dyspozycji Ośrodka jest możliwe pod warunkiem podstawienia tego pojazdu na minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, w celu jego sprawdzenia i dezynfekcji.
 2. W przypadku kategorii AM prawa jazdy egzaminy praktyczne przeprowadzane są na pojeździe OSK, który musi być podstawiony na minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, w celu jego sprawdzenia i dezynfekcji.
  Na niniejszy egzamin osoba egzaminowana lub OSK zobowiązani są również do dostarczenia atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionych systemów łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem z użyciem zestawu do komunikacji dostarczonego przez zdającego lub OSK.
 3. Kandydatom oraz osobom towarzyszącym upoważnionym szczegółowymi przepisami (tłumacz języka migowego, tłumacz przysięgły, instruktor) rekomenduję się noszenie maseczek ochronnych przez cały czas trwania egzaminu.
 4. Po zakończonym egzaminie praktycznym osoba zostaje skierowana przez egzaminatora do wyjścia z placu manewrowego zgodnie z oznakowaniem.
Skip to content