Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii C?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone co najmniej 21 lat (lub 18 w przypadku gdy ukończyłeś kwalifikację wstępną),
a ponadto musisz:

  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie,
  • zdać egzamin państwowy.

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii C?

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg);
  • pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM
    • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
    • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).