Zasady części praktycznej egzaminu - kategoria A2

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części : 

 1. Plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne:
  1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
  2. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
  3. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) 
  4. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) 
  5. Ominięcie przeszkody
  6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 2. Ruch drogowy

 

Plac manewrowy:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
  Musisz zaprezentować, że potrafisz sprawdzić:
  1. poziom oleju w silniku,
  2. b. poziom płynu chłodzącego,
  3. poziom płynu hamulcowego,
  4. obecność płynu w spryskiwaczach,
  5. działanie sygnału dźwiękowego,
  6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  7. działanie świateł mijania,
  8. działanie świateł drogowych,
  9. działanie świateł hamowania „STOP”,
  10. działanie świateł cofania,
  11. działanie świateł kierunkowskazów,
  12. działanie świateł awaryjnych,
  13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
   - jeśli występuje;

Sposób wykonania:

 1. w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i (STOP) lub j (cofania), osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 2. musi umieć co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 3. na wykonanie czynności masz nie więcej niż 5 minut,
 4. czynności jakie będziesz wykonywał wybierane są losowo przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Losowany jest 1 element z elementów określonych w literach a-e oraz 1 element z określonych w literach f-m.

 

2. właściwe ustawienie lusterek i zapięcie pasów (jeśli pojazd jest w nie wyposażony)

​​Sposób wykonania:

 1. w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 2. w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

 

3. właściwy strój, łancuch, przemieszczenie pojazdu

 1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego
 2. prawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 4. podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

 1. obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego
 2. spodni z długimi nogawkami,
 3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawic zakrywających całe dłonie;

jest to warunek przeprowadzenie egzaminu

2. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

Sposób wykonania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków

 

3. Slalom wolny

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków

 

 

4. Slalom szybki

 

 

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową

 

Sposób wykonania:

 1. średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 2. przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 3. niepodpieranie się nogami,
 4. niepotrącanie pachołków

 

5. Ominięcie przeszkody

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania:

 1. prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 2. przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 3. niepodpieranie się nogami,
 4. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 5. niepotrącanie pachołków

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć

Ruch drogowy

Zadania egzaminacyjne:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
 6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
 9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
 10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 11. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
 12. Przejazd przez tunel*
 13. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
 14. Wykonanie manewru wyprzedzania
 15.  Wykonanie manewru omijania
 16. Wykonanie manewru wymijania przy prędkości co najmniej 50 km/h
 17. Wykonanie manewru wymijania
 18. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 19. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
 20. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 21. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych, hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla (manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

 

Kryteria oceny

Pozytywny wynik egzaminu otrzymasz jeżeli poprawnie wykonasz zadania ujęte powyżej.
Negatywny wynik otrzymasz jeżeli:

 1. dwukrotnie nieprawidłowo wykonasz to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. egzamin został przerwany przez egzaminatora gdyż twoje zachowanie zagrażało bezpośrednia życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

 

 

Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:

 1. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska
 2. Najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki
 3. Dwukrotne nieprawidłowe ruszenie pojazdem z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 Przypadki zakwalifikowane jako zagrożenie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego:

 1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
 8. Niezastosowanie się do:
  1. sygnałów świetlnych,
  2. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  3. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 9. Niezastosowanie się do znaków:
  1. „stop”,
  2. „zakaz wjazdu”,
  3. „zakaz skręcania w lewo”,
  4. „zakaz skręcania w prawo”,
  5. „nakaz jazdy …” (odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu),
  6. wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
  7. „linia podwójna ciągła”
  8. „zakaz ruchu”
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  1. na skrzyżowaniu,
  2. pojazdom szynowym,
  3. rowerzystom,
  4. podczas zmiany pasa ruchu,
  5. w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  6. podczas włączania się do ruchu,
  7. podczas cofania
 11. Naruszenie zakazu zawracania
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  1. na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  2. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  3. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  4. na skrzyżowaniach,
  5. na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  6. na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

Trasa egzaminacyjna

Dla kategorii A2 nie ma wyznaczonej trasy egzaminacyjnej.

Egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za tobą. Porozumiewa się z toba drogą radiową.

 

Czas trwania części praktycznej egzaminu państwowego

Przepisy określają, że minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 25 minut.

 

podstawa prawna :

 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z późn. zm.