Informacje ogólne - kategoria A2

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A2?

1) Musisz osiągnąć odpowiedni wiek - co najmniej 18 lat,
3) konieczne jest ukończenie szkolenia,
4) oraz zdać egzamin państwowego w WORD.

Jakim pojazdem mogę kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim;

 

Słowniczek:

 • czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
  • w przypadku przewozu osób 400 kg;
 • czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Źródło: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym