Opłaty za egzamin na prawo jazdy

Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

Opłaty możesz dokonać na następujące sposoby:

  • kartą płatniczą (Visa/MasterCard) bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Nie ma potrzeby wypełniania druku przelewu. Pobierana jest prowizja w wysokości 2,00 zł dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  • bezpośrednio w punkcie usług finansowych prowadzonym przez Usługi Płatnicze Sp. Komandytowa (pobierana prowizja w wysokości 3,80 zł przy płatności gotówką), który znajduje się w Wydziale Obsługi Klienta WORD i czynny jest w godzinach pracy Ośrodka

  • na niżej podane konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym BNP PARIBAS 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560 (konto tylko dla opłat za egzaminy)

  • W tytule opłaty należy podać nazwisko i imię oraz celem identyfikacji wpłaty dodatkowe dane np. PESEL

Tabela przedstawiająca cennik opłat za egzaminy na prawo jazdy
Kategoria Teoria Praktyka Cały egzamin
AM 30 140 170
A1, A2 lub A 30 180 210
B 30 140 170
  B1, C1, D1 lub T 30 170 200

C, D 30 200 230
B+E - 200 -
C1+E, C+E, D1+E lub D+E - 245 -
  Pozwolenie 30 125 155
B z kodem 96 - 170 -

 

Przykłady wypełnienia:

 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami od dnia 14 maja 2018 z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.


Osoby, które dokonują opłat za egzamin z rachunku zagranicznego zobowiązane są do ceny egzaminu doliczyć kwotę 20zł. Jest to opłata związana z realizacją przelewu zagranicznego pobierana przez bank. Wysokość opłat reguluje Tabela Opłat i Prowizji Banku BNP PARIBAS

Wpłacający nie dolicza dodatkowej opłaty w kwocie 20zł, tylko w przypadku, gdy przy dokonywaniu dyspozycji przelewu zagranicznego, wybierze opcję pokrycia kosztu typu „wszystkie koszty pokrywa nadawca”.


Podstawa Prawna:
Rozporządzenie  MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (tj. z dnia 11 kwietnia 2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 974)