Zasady części teoretycznej egzaminu

Część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy będziesz zdawał w tej sali, Sala komputerowa Word Szczecin wyposażonej w komputery z ekranami dotykowymi. Egzaminator (po sprawdzeniu tożsamości), wskaże ci stanowisko jakie masz zająć.

Przystąpienie do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, możliwe jest bez ukończenia szkolenia w OSK. Aby zapisać się na egzamin teoretyczny bez odbywania szkolenia, musisz posiadać PKK (profil kandydata na kierowcę).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi  w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

Egzamin teoretyczny obejmuje:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt);

   Na te pytania będziesz udzialał odpowiedzi TAK lub NIE. Na przeczytanie każdego pytania będziesz miał 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi będziesz miał 15 sekund.

    

 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt).

   Na te pytania będziesz udzielał odpowiedzi A,B lub C. Na przeczytanie każdego pytania i udzielenie odpowiedzi będziesz miał 50 sekund.

Możesz poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie wskażesz żadnej odpowiedzi będzie to rownoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi. Za to pytanie otrzymasz 0 punktów.

 

Odpowiedzi możesz udzielać korzystając z myszy lub ekranu dotykowego


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji aplikacji używanej podczas egzaminu teoretycznego, przygotowanej przez Państwową Wytwornię Papierów Wartościowych

 

 

Odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania możesz uzyskać 74 punkty.

Aby uzyskac pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu musisz uzyskać co najmniej 68 punktów.

Czas egzaminu: 25 minut.

Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny bezterminowo

 

Jeśli tego dnia masz zaplanowaną część praktyczną egzaminu (nie dotyczy egzaminu na Pozwolenie) to po uzyskaniu wyniku pozytywnego wewnętrzym korytarzem udasz się do poczekalni egzaminu praktycznego Poczekalnia egzaminu praktycznego