Informacje ogólne - kategoria D

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii D?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone co najmniej 24* lat,
a ponadto musisz:

 • posiadać prawo jazdy kat. B,
 • ukończyć szkolenie,
 • zdać egzamin państwowy.

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii D?

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem złożonym z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg);
 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

 

 

* Wymagany wiek

 • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: D i D+E wynosi 21 lat.
 • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
  • ​23 lata lub
  • 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.