Informacje ogólne - kategoria C+E

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii CE?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone co najmniej 21 lat (lub 18 w przypadku gdy ukończyłeś kwalifikację wstępną),
a ponadto musisz:

 • posiadać prawo jazdy kat. B i C,
 • ukończyć szkolenie,
 • zdać egzamin państwowy.

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii CE?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu
 • zestawem pojazdów składająym się z pojazdu określonego powyżej i przyczepy (przyczep)
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy (przyczep)
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E
 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).