Zasady części praktycznej egzaminu - kategoria C

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części : 

 1. plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne:
  1. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
  2. ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
  3. zestaw zadań do wykonania na placu manewrowym
 2. ruch drogowy

 

Plac manewrowy:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
  Musisz zaprezentować, że potrafisz sprawdzić:
  1. poziom oleju w silniku,
  2. poziom płynu chłodzącego,
  3. poziom płynu hamulcowego,
  4. obecność płynu w spryskiwaczach,
  5. działanie sygnału dźwiękowego,
  6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  7. działanie świateł mijania,
  8. działanie świateł drogowych,
  9. działanie świateł hamowania „STOP”,
  10. działanie świateł cofania,
  11. działanie świateł kierunkowskazów,
  12. działanie świateł awaryjnych,
  13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
   - jeśli występuje;

Sposób wykonania:

 1. w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i (STOP) lub j (cofania), osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 2. musi umieć co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 3. na wykonanie czynności masz nie więcej niż 5 minut,
 4. czynności jakie będziesz wykonywał wybierane są losowo przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Losowany jest 1 element z elementów określonych w literach a-e oraz 1 element z określonych w literach f-m.

 

Dwie spośród czynności określonych w pkt 1 jakie będziesz musiał wykonać zostaną wylosowane przez komputer. Egzaminator przekaże ci informację o tym jakie to zadania.

 

2. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte

​​Sposób wykonania:

 1. zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
 2. w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 3. w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 4. w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

 

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 1. uruchomienie silnika pojazdu;  
 2. włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; 
 3. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu;
 4. płynne ruszenie:
  1. opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,
  2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 5. płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu;
 6. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 7. nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
 8. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w odległości nie większej niż 1 m od lini ograniczającej pas.

 

3. Zestaw zadań do wykonania na placu manewrowym

 • Zestaw 1 - zadanie 34 (wjazd tyłem)
 • Zestaw 2 - zadanie 35
 • Zestaw 3 - zadanie 4 (wjazd przodem),  6
 • Zestaw 4 - zadanie 56

Jeden z zestawów do wykonania zostanie wybrany systemem losowym, egzaminator poinformuje cię jakie zadania masz wykonać

 

Sposób wykonania:

 • Zadanie 3 (parkowanie skośne), 4 (parkowanie prostopadłe)
  • właściwe sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy
  • możliwa jedna korekta toru jazdy
  • pojazd nie może:
   • wyjechać poza określony obszar wjazdu
   • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu ponad linię) lini ograniczających stanowisko
   • potrącić pachołków lub tyczek
  • pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
 • Zadanie 5 - parkowanie równoległe
  • właściwe sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy
  • możliwa jedna korekta toru jazdy
  • pojazd nie może:
   • naruszyć lini ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki)
   • najechać na krawężnik
  • pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
 • Zadanie 6 - ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
  • Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż o 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go

 

 

Ruch drogowy

Zadania egzaminacyjne:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
 6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
 9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
 10. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 11. Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
 12. Przejazd przez tunel*
 13. Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
 14. Wykonanie manewru wyprzedzania
 15.  Wykonanie manewru omijania
 16. Wykonanie manewru wymijania
 17. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 18. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
 19. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 20. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
 21. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe
 22. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Utrzymywanie prędkości obrotowej slinika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
 23. Korzystanie z momentu obrotowego silinika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem

 

Kryteria oceny

Pozytywny wynik egzaminu otrzymasz jeżeli poprawnie wykonasz zadania ujęte powyżej.
Negatywny wynik otrzymasz jeżeli:

 1. dwukrotnie nieprawidłowo wykonasz to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. egzamin został przerwany przez egzaminatora gdyż twoje zachowanie zagrażało bezpośrednia życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

 

 

Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:

 1. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska
 2. Najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki
 3. Dwukrotne nieprawidłowe ruszenie pojazdem z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 Przypadki zakwalifikowane jako zagrożenie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego:

 1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
 8. Niezastosowanie się do:
  1. sygnałów świetlnych,
  2. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  3. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 9. Niezastosowanie się do znaków:
  1. „stop”,
  2. „zakaz wjazdu”,
  3. „zakaz skręcania w lewo”,
  4. „zakaz skręcania w prawo”,
  5. „nakaz jazdy …” (odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu),
  6. wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
  7. „linia podwójna ciągła”
  8. „zakaz ruchu”
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  1. na skrzyżowaniu,
  2. pojazdom szynowym,
  3. rowerzystom,
  4. podczas zmiany pasa ruchu,
  5. w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  6. podczas włączania się do ruchu,
  7. podczas cofania
 11. Naruszenie zakazu zawracania
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  1. na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  2. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  3. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  4. na skrzyżowaniach,
  5. na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  6. na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

Trasa egzaminacyjna

Dla kategorii C nie ma wyznaczonej trasy egzaminacyjnej.

 

Czas trwania części praktycznej egzaminu państwowego

Przepisy określają, że minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 45 minut.

 

podstawa prawna :

 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z późn. zm.