Pojazd egzaminacyjny kategorii B1

WORD Szczecin nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kategorię B1.
Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.

 

Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.

Egzaminy państwowe na kat. B1 mogą być przeprowadzane wyłącznie trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kat. L (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, załącznik nr 1 do rozporządzenia).