Kategoria B1

Informacje związane egzaminem państwowym na prawo jazdy kategorii B1

Informacje ogólne - kategoria B1

Informacje ogólne o tym, jak uzyskać uprawnienia kategorii B i jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy tej kategorii.

Etap szkolenia

Informacje dotyczące tego jak rozpocząć szkolenie na prawo jazdy.

Zasady części teoretycznej egzaminu

Zasady części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli czujesz się na siłach, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego bez ukończenia szkolenia w OSK.

Pojazd egzaminacyjny kategorii B1

WORD Szczecin nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kategorię B1.
Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.