Informacje ogólne - kategoria B

×

Komunikat o błędzie

The font provider google_fonts_api is not enabled yet. Please enable it first.

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii B?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone 18 lat. 
Jeśli osiągnąłeś już wymagany wiek musisz:

 1. ukończyć szkolenie,
 2. zdać egzamin państwowy

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg pod warunkiem zdania egzaminu praktycznego - kategoria B(96)
 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg (motocykl określony w uprawnieniu do kierowania kategorii A1) jeśli prawo jazdy kategorii B posiadasz co najmniej 3 lata.

* kolorem czerwonym zaznaczono uprawnienia kategorii B uzyskiwane po zdaniu dodatkowego egzaminu tzw. kategoria B (96)