Informacje ogólne - kategoria B

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii B?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone 18 lat. 
Jeśli osiągnąłeś już wymagany wiek musisz:

 1. ukończyć szkolenie,
 2. zdać egzamin państwowy

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B?

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg pod warunkiem zdania egzaminu praktycznego - kategoria B(96)
 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg (motocykl określony w uprawnieniu do kierowania kategorii A1) jeśli prawo jazdy kategorii B posiadasz co najmniej 3 lata.

* kolorem czerwonym zaznaczono uprawnienia kategorii B uzyskiwane po zdaniu dodatkowego egzaminu tzw. kategoria B (96)