Pojazd egzaminacyjny kategorii B - Barlinek

Pojazd egzaminacyjny kategorii B w WORD Szczecin w oddziale Barlinek: Fiat Punto