Informacje ogólne - kategoria AM

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii AM?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz:

 1. mieć ukończone 14 lat. 
 2. jeśli nie masz 18 lat, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
 3. ukończyć szkolenie,
 4. zdać egzamin państwowy

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

 

Słowniczek:

 • czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
  • w przypadku przewozu osób 400 kg;
 • czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Źródło: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym