Informacje ogólne - kategoria A1

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A1?

1) Musisz osiągnąć odpowiedni wiek - co najmniej 16 lat,
2) jeśli nie masz 18 lat, potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna,
3) konieczne jest ukończenie szkolenia,
4) oraz zdać egzamin państwowego w WORD.

Jakim pojazdem mogę kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim;

 

Słowniczek:

 • czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
  • w przypadku przewozu osób 400 kg;
 • czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Źródło: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym