Kategoria A1

Informacje związane egzaminem państwowym na prawo jazdy kategorii A1

Informacje ogólne - kategoria A1

Informacje ogólne o tym, jak uzyskać uprawnienia kategorii A1 i jakimi pojazdami można kierować posiadając prawo jazdy tej kategorii.

Etap szkolenia

Informacje dotyczące tego jak rozpocząć szkolenie na prawo jazdy.

Zasady części teoretycznej egzaminu

Zasady części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli czujesz się na siłach, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego bez ukończenia szkolenia w OSK.