Informacje ogólne - kategoria A

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A?

1) Musisz osiągnąć odpowiedni wiek - co najmniej 24 lat (lub 20 lat w przypadku posiadania od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2),
3) Konieczne jest ukończenie szkolenia,
4) Zdać egzamin państwowego w WORD.

Jakim pojazdem mogę kierować posiadając prawo jazdy kategorii A?

  • motocyklem
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim;

 

Słowniczek:

  • czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
    • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
    • w przypadku przewozu osób 400 kg;
  • czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Źródło: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym