Kategoria C

Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii C?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone co najmniej 21 lat (lub 18 w przypadku gdy ukończyłeś kwalifikację wstępną),
a ponadto musisz:

  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie,
  • zdać egzamin państwowy.

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii C?