Kategoria B

Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii B?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz mieć ukończone 18 lat. 
Jeśli osiągnąłeś już wymagany wiek musisz:

  1. ukończyć szkolenie,
  2. zdać egzamin państwowy

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii B?