Kategoria AM

Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii AM?

Aby kierowawać pojazdem tej kategorii musisz:

  1. mieć ukończone 14 lat. 
  2. jeśli nie masz 18 lat, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
  3. ukończyć szkolenie,
  4. zdać egzamin państwowy

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?