Kategoria A2

Zasady części praktycznej egzaminu

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części : 

  1. Plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne:
    1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
    2. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
    3. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) 

Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A2?

1) Musisz osiągnąć odpowiedni wiek - co najmniej 18 lat,
3) konieczne jest ukończenie szkolenia,
4) oraz zdać egzamin państwowego w WORD.

Jakim pojazdem mogę kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?