Kategoria A1

Informacje ogólne

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A1?

1) Musisz osiągnąć odpowiedni wiek - co najmniej 16 lat,
2) jeśli nie masz 18 lat, potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna,
3) konieczne jest ukończenie szkolenia,
4) oraz zdać egzamin państwowego w WORD.

Jakim pojazdem mogę kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1?