XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych odbędą się dnia 11 maja 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Golisza 10B

 

Zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania) do eliminacji wojewódzkich turnieju należy przesłać do 4 maja 2018 r. bezpośrednio na adres:
biuro@zwrbrd.pl
Biuro Turnieju OMTM

 

WAŻNE!

 Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić:

  • Prawo jazdy kat. AM lub kat. B
  • Ważną legitymację szkolną
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  • Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

W razie braku, któregokolwiek z w/w dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w konkurencjach turniejowych.

Uczestnik startujący w konkurencji jazdy sprawnościowej motorowerem zobowiązany jest wykonać zadanie w odpowiednim stroju (ochraniacze na łokcie
i kolana), odpowiednim obuwiu oraz kasku ochronnym. Uczestnicy niespełniający tego wymogu nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez drużynę zera punktów w tej konkurencji.

 

ZałącznikWielkość
Plik Karta zgłoszenia drużyn OMTM15.27 KB