Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat AM, A1, A2, A

Uprzejmie informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne WORD w Szczecinie zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2 i A w terminie od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018r,

O wznowieniu przeprowadzania w/w egzaminów praktycznych poinformujemy na naszej stronie internetowej.