Zapis na egzamin, dzień egzaminu - kategoria D

Ustalenie terminu egzaminu

 

Budynek WORD - wejście A; wejście B  Jeśli posiadasz już PKK, zapraszamy w godzinach otwarcia do WORD Szczecin (wejście A), aby ustalić termin egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

 

  1. Dokumenty które musisz posiadać aby ustalić termin egzaminu:
    • numer PKK (przy ustalaniu pierwszego terminu egzaminu)
    • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (chyba że płatności dokonasz kartą przy stanowisku podczas umawiania terminu egzaminu)
  2. Dokonaj opłaty za egzamin

    Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

    1. Kwota opłaty za egzamin kategori D:
       Część teoretyczna   Część praktyczna   Teoria + Praktyka 
      30 200

      230

    2. Opłaty możesz dokonać na trzy sposoby.​

      1. Kartą płatniczą (Visa/MasterCard) bezpośrednio na stanowisku obsługi interesanta, pobierana jest prowizja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 2 zł
        Przy płatności kartą nie ma potrzeby wypełniać formularza przelewu - od razu możesz pobrać bilet kolejkowy.

      2. Bezpośrednio w punkcie usług finansowych Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o. (pobierana prowizja w wysokości 3,80 zł przy płatności gotówką), który znajduje się w Wydziale Obsługi Klienta WORD i czynny jest w godzinach pracy Ośrodka. Przed podejściem do okienka kasowego wypełnij formularz przelewu (druki oraz wzory dostępne przy informacji WORD).

      3. Opłaty możesz dokonać na konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym
        Konto dla opłat za egzaminy:
        WORD Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10B
        BGŻ S.A. 56 2030 0045 1110 0000 0334 3560
        nazwa zlecedniodawcy: imię, nazwisko, adres
        w polu tytułem wpisz: opłata za egzamin kategorii: D
  3. Z automatu biletowego umieszczonego przy wejściu pobierz bilet kolejkowy. Usiądź wygodnie i poczekaj na swoją kolej.
    Za chwilę na stanowisku obsługi wraz z naszym pracownikiem ustalisz termin egzaminu.
     
  4. Potwierdzeniem wyznaczonego terminu egzaminu będzie wręczone tobie zaświadczenie.

 

Dzień egzaminu państwowego

Abyś mógł przystąpić do egzaminu konieczne jest:

  •  okazanie egzaminatorowi jednego z ważnych dokumentów potwierdzających jej tożsamość w postaci:
    • dowodu osobistego,
    • karty pobytu,
    • paszportu.
  • musisz także posiadać odpowiednią sprawności psychiczną i fizyczną, a w szczególności nie możesz znajdować się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • jeśli w egzaminie ma brać udział instruktor konieczne jest by posiadał ważną legitymację instruktora nauki jazdy

Gdzie mam się zgłosić?

  1. Jeśli zaplanowałeś egzamin teoretyczny (lub tzw. „cały” egzamin: teoria+praktyka), przyjdź do WORD Szczecin (wejście A) przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu i oczekuj w holu aż zostaniesz wraz z grupą poproszony do sali egzaminacyjnej
  2. Jeśli zaplanowałeś egzamin praktyczny przyjdź do WORD Szczecin (wejście B) przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Oczekuj aż twoje nazwisko zostanie wywołane przez system nagłośnienia.
Poczekalnia na egzamin praktyczny Osoby oczekujące na egzamin praktyczny są przydzielane egzaminatorom w wyniku losowania przez komputer.