Skargi i wnioski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00

 

Egzaminator Nadzorujący udziela wyjaśnień na uwagi dotyczące egzaminów wnoszone przez osoby egzaminowane oraz instruktorów nauki jazdy od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 - 15.00 oraz w piątek od godziny 12.00 do 13.00 w pokoju 118     


 

Skarga dotycząca sposobu przeprowadzenia egzaminu.

  • W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.
  • Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

 

 

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć: